Rules 4WD - 4WD Budg€t Cup

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement 4WD – Budg€t Cup


Technisch regels


Er wordt gereden met standaard 4WD wagens van het merk FG/T2M uitgerust met een standaard 26cc tweetakt motor. De wielbasis is vrij door de piloot te kiezen (510 of 530mm). Waar men de wagen aankoopt is volledig vrij, de wagen dient wel conform het reglement te zijn.

Het onderstaand technisch reglement bevat alle modificaties die aan een standaard wagen gemaakt mogen worden. Indien een modificatie niet in onderstaande regels bevat is, dan is deze NIET toegelaten!

Het gebruik van bandenwarmers is VERBODEN!

Volgende zaken zijn vrij vervangbaar:

• Schokdemperolie en schokdemperveren (dempers en het volledige binnenwerk van de demper zelf dienen standaard te blijven)
• Diffolie of –vet is vrij te kiezen
• Instellingen zoals Camber, Caster, toe- en/of buitenspoor, rijhoogte zijn vrij
• Tandwielverhoudingen zijn vrij te kiezen
• De banden die gebruikt worden zijn van het merk GRP.
Eén set banden (voor en achter) dienen bij de inschrijving aangekocht te worden bij de organisatie en dit aan een voordeeltarief (op heden vast gesteld op 55€ voor de 4 banden). Deze set zal bestaan uit één paar met de hardheid S5 en één paar met de hardheid S7. Deze banden zullen een merkteken dragen en enkel gemerkte banden zullen mogen gebruikt worden gedurende de volledige racedag.
Indien een piloot dit wenst dan kan hij banden, die hij bij een vorige manche van de cup gekocht heeft, laten hermerken voor de nieuwe racedag. De banden dienen echter nog de merktekens te dragen van de vorige manche.
Indien een piloot ingevolge een incident een velg breekt dan kan hij een band ter vervanging van deze laten merken. De kapotte velg dient wel voorgelegd te worden bij de merking van de band ter vervanging van deze.
Het behandelen van banden met éénder welk product is VERBODEN en zal volledige uitsluiting van de racedag tot gevolg hebben.
In geval van regen is de keuze van banden vrij.
• Electronica is vrij te kiezen (actieve electronische hulpmiddelen zoals gyro of het AVC systeem van Spektrum zijn niet toegelaten!)
• Servoarmen zijn vrij te kiezen
• Bumper vooraan is vrij te kiezen, deze mag echter niet buiten de carosserie van de wagen steken.
• Er mogen twee bodysteunen bijgemonteerd worden vooraan teneinde de voorenste steunen op de bumper te kunnen verwijderen of vervangen door een exemplaar met een mousse.
• Er mogen zijlijsten voor de body gebruikt worden

Teneinde de betrouwbaarheid van de wagen te verhogen mogen volgende zaken vervangen worden, het gaat dus over een mogelijkheid maar zeker geen verplichting:

• De linkse en rechtse motorsteun mogen vervangen worden door een alu exemplaar (FG referenties: 66215 & 06485/01)
• De overbrengingssteun mag vervangen worden door een alu exemplaar (FG referentie: 07474 & 07040/01 & 07474/05)
• De meenemer van de spur mag vervangen worden door een alu exemplaar (FG referentie: 07439/05 of 07439)
• De cardans vooraan mogen vervangen worden door kruiskoppelingen (FG referentie: 68415)
• De tussenas mag vervangen worden door een exemplaar in gehardend staal (FG referentie: 66216)
• De diffhuizen mogen vervangen worden door de alu exemplaren (FG referentie: 68405/01).
• De veer van de koppeling is vrij te kiezen
• De materie van de remblokjes is vrij te kiezen, let wel enkel en alleen de remblokjes, alle andere onderdelen van het remsysteem dienen onveranderd te zijn.

Motor:

• Er dient gereden te worden met een standaard 26 cc motor met standaard bijgeleverde isolator en carburator (merk van motor: CY, Zenoah of Fuelie). De dichtingen dienen de standaard dichtingen te zijn, het is dus niet toegelaten met bijvoorbeeld dunnere dichtingen te werken of krukasdichtingen voorzien van een koper bus.
• Er mag enkel met standaard benzine gemengd met tweetakt olie gereden worden. Het bijvoegen van eender welk ander additief is ten strengste verboden.
• De luchtfilter dient een standaard FG luchtfilter te zijn, het is eventueel toegelaten deze te voorzien van een bijkomende buitenfilter
Er mag enkel met gewone bougies gereden worden, het gebruik van Iridium bougies of andere edelmetalen of meerdere electroden is verboden.
• De uitlaat dient de standaard FG uitlaat te zijn, hieraan mag geen enkele modificatie gebeuren. Wanneer een uitlaat sporen vertoont van herlassen, slijpen of dergelijke dan zal deze steeds als niet conform aangemerkt worden.
• De koppeling dient de standaard bijgeleverde koppeling te zijn. De koppeling mag niet bijgewerkt worden (bijvoorbeeld het uitslijpen van deze is niet toegelaten)

Diverse:

• Er mag niet gereden worden zonder koetswerk, omwille van de veiligheid, en om schade aan andere wagens te voorkomen door uitstekende scherpe delen.
• Defecte uitlaten dienen onmiddellijk te worden hersteld.
• De motor moet voorzien zijn van een onderbreker die geplaatst is door de fabrikant er mag nog een supplementaire onderbreker geplaatst worden. Zijn locatie moet aangeduid zijn op het koetswerk door middel van het EFRA E symbool of een felgekleurde driehoek (25X25X25mm MIN). Deze onderbreker moet gemakkelijk bereikbaar zijn .
• Uitlaten mogen niet uit het koetswerk steken.

Technische Controle / sancties

• Na iedere verreden heat/finale dient de wagen aangeboden te worden aan de technische controle. De organisatie zal ervoor zorgen dat er steeds een crew member aanwezig is om deze technische controle te verzorgen.
• Er kan aan iedere deelnemer op eender welk moment op de racedag gevraagd worden de motor te starten teneinde een controle te doen op het maximaal aantal toeren en dit teneinde vermoedens van niet respecteren van de regels betreffende motor te onderdrukken.
• Indien een deelnemer een vermoeden heeft van fraude betreffende de motor dan kan deze aan de organisatie vragen om de desbetreffende motor te controleren. Hiervoor zal bij de klacht de waarborg van 25€ dienen betaald te worden. Blijkt de klacht gegrond dan krijgt diegene die de klacht indiende zijn waarborg terug. Blijkt deze ongegrond dan gaat de waarborg naar de gecontroleerde piloot ter compensatie voor onder andere de aankoop van nieuwe dichtingen.
• Bij niet conformiteit van de wagen met het reglement kunnen er sancties uitgereikt worden gaande van een schrapping van het dagresultaat voor een eerste inbreuk en gaande tot de uitsluiting van de 4WD-Budget Cup voor de rest van het seizoen of eventueel ook het volgende seizoen.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdverloop:

Er wordt onder alle weersomstandigheden gestart. De inschrijving is zondags van 8.30u tot 9.15u. Het inschrijvingsgeld dient bij inschrijving betaald te worden.
De start van de wedstrijddag gebeurt ten laatste om 10.00u.
Er worden 3 kwalificatiereeksen van 7 minuten met rollende start verreden en dit met maximum 10 piloten per reeks.

Het is verboden om tijdens de kwalificaties of finales een andere piloot te laten rijden dan zichzelf. Het niet respecteren van deze regel heeft onmiddellijk een schrapping van het dagresultaat tot gevolg.

Er dient aan alle drie de kwalificatiereeksen deelgenomen te worden, het strategisch uitzitten van een kwalificatie om banden te sparen zal niet getolereerd worden en zal automatisch aanleiding geven tot het kwalificeren op de laatste plaats.
Indien technische redenen de deelname aan een kwalificatiereeks verhinderen dan dient dit aan de technische controle gemeld te worden voor de aanvang van de kwalificatiereeks.
2 Halve finales van 15 minuten indien er meer dan 10 piloten ingeschreven zijn op de wedstrijddag.
1 kleine finale van 15 minuten indien er minstens 5 bereidwillige piloten zijn voor deze.
1 Finale van 30 minuten.

Na afloop van de kwalificatie reeksen worden de tijden als volgt gerangschikt.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 is halve finale B
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 is halve finale A
Halve finale B wordt eerst verreden. De wagens van deze halve finale worden in ‘parc fermé’ gehouden bij de technische controle tot het einde van de halve finale A.
De eerste 5 van elke halve finale gaan door naar de finale.
Er wordt na de halve finales eerst een finale gereden van 15 minuten voor de plaatsen 11- 20. Voorwaarde is dat er minimum 5 rijders deelnemen aan deze finale. Indien er geen 5 piloten zijn zullen er punten gegeven worden volgens de rangschikking.
Tussen elke reeks wordt een tijdspanne van minimum 5 minuten ingelast.
Tussen elke finale wordt een tijdspanne van 10 minuten ingelast.
Tussen de laatste reeks en de eerste halve finale wordt een pauze van minimum 15 minuten ingelast en tussen de tweede halve finale en de finale wordt een tijdspanne van minimum 30 minuten ingelast.
Binnen het uur na de finish van de laatste finale dient de prijsuitreiking te gebeuren, er wordt steeds voorzien in een ereteken voor de eerste drie plaatsen.

Start:

Bij de kwalificatiereeksen is er een rollende start
De finales starten in een start onder de vorm “Grand Prix” (geschrankte wagens op de grid) en dit op het langste rechte stuk van de omloop.
Wagens die de startlijn overschrijden met hun voorwielen voor de werkelijke start worden met STOP-AND-GO bestraft(valse start).
Wagens die te laat aan de start verschijnen moeten starten uit de pits na de passage van de wagens voorbij de pits.(subfinales en finales). Men heeft de tijd tot dat het aftellen vanaf 10 seconden begonnen is om op de start grid aanwezig te zijn. Indien een deelnemer die te laat is toch vanop de grid vertrekt krijgt deze een STOP-AND-GO sanctie.

Uitstel tot start:


Zolang de wedstrijdleider de wagens niet aan de startlijn geroepen heeft kan iedere deelnemer aan een finale of subfinale 10 minuten uitstel vragen om herstellingen aan zijn wagen te doen.
Het uitstel word aan de wedstrijd leider gevraagd.
Tien minuten uitstel wordt slechts eenmaal toegestaan per halve finale of finale.
De rijder die uitstel vraagt start op de elfde plaats op de grid.

Pit stops:


Alle herstellingen worden in de pits uitgevoerd,achter de balk (tankbeurten zijn niet toegelaten behalve voor de opwarmronde). Indien u wagen stil staat op de piste gelieve de plaats op de piste te roepen zodat andere piloten geïnformeerd zijn en hun snelheid kunnen aanpassen om U te ontwijken.
Het inrijden van de pits moet gebeuren via de pits ingang.
Het uitrijden van de pits moet gebeuren via de pits uitgang.
De wagens op de baan hebben steeds voorrang op de wagens die uit de pits komen.
In de pits mogen enkel en alleen mecano’s en piloten komen, geen publiek, gelieve eventuele bezoekers hier steeds op te wijzen!

Einde van een wedstrijdonderdeel:

Het einde van een wedstrijdonderdeel wordt aangegeven door een geluidssignaal, de deelnemers rijden hun ronde uit.
De uitslag wordt als volgt opgesteld: aantal ronden in minuten+aantal seconden +aantal tienden nodig om de aankomstlijn te bereiken.
In geval iemand het wedstrijd onderdeel niet uitrijdt wordt hij gecrediteerd met het aantal ronden
zonder tijd.
De uitslag zonder tijd is steeds sneller, als een uitslag met tijd.
Indien bij finales twee piloten bij het einde van een wedstrijdonderdeel dezelfde tijd hebben is de piloot die de slechtste startpositie had de eerste van de twee.
Bij gelijke tijd tijdens reeksen telt de snelste ronde.
De wagens moeten op eigen kracht de aankomstlijn overschrijden zonder hulp van derden.

Sancties:

Zwarte Vlag:
Wagens die gevaar opleveren voor de toeschouwersof andere worden met de zwarte vlag afgevlagd. Ze moeten de omloop onmiddellijk verlaten en mogen na herstelling opnieuw op de baan verschijnen.
Wagens die door loskomen of breuk van de uitlaat de geluidsgrens overschrijden worden met de zwarte vlag afgevlagd en moeten onmiddellijk stoppen, ze mogen eerst na herstelling terug op de baan.

STOP-AND-GO:
Procedure: De wagen rijdt de pits binnen op rustige manier zonder eventueel gevaar te veroorzaken voor aanwezigenin de pits. Daar wacht hij 10 seconden, vervolgens mag hij de wedstrijd voortzetten.
Naast de hierboven aangehaalde punten kan men een STOP-AND-GO krijgen voor:
Het duwen of hinderen van een andere wagen met als gevolg dat de andere wagen z’n positie verliest.
Het weigeren van vrije doorgang voor een duidelijk snellere wagen of dubbeling.

Schrapping dagresultaat:
Het niet gevolg geven aan een zwarte vlag of een STOP-AND-GO, of het zich niet willen schikken naar huidige reglementen zal de schrapping van het dagresultaat tot gevolg hebben. Bij een herhaling binnen hetzelfde seizoen zullen de resultaten van het volledige seizoen geschrapt worden.

De organisatie behoudt zich het recht om dit reglement aan te passen mocht dit nodig blijken.
Last update 07-03-2018

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu